Geschiedenis


Iizasa Choisai Ienao (飯篠 長威斎 家直) was een gerespecteerde speer- en zwaardvechter. Hij was als kind reeds gefascineerd door de gevechtskunsten. Volgens de overleveringen was hij al op jeugdige leeftijd een meester met het zwaard en de speer (yari). Als bushi van de daimyo van Chiba nam hij deel aan verschillende veldslagen waarin hij vooral in man-tot-mangevechten opviel door zijn grote gedrevenheid met wapens en door zijn uitzonderlijke moed. De Chiba-familie kwam ten val als gevolg van een confrontatie met de toenmalige shōgun waardoor ook de versterkte hofstede van de Iizasa-familie met de grond werd gelijkgemaakt. Hij liet alles achter en vertrok op pelgrimsreis om krijgskunst te beoefenen en zuiveringsceremonies uit te voeren. Volgens de legende verscheen Futsunushi no Mikoto (経津主神), de god aan wie de Katori-schrijn gewijd is, in een droom aan de stichter in de gedaante van een jonge man, gezeten op een tak van een oude boom. Het visioen wenkte Ienao naderbij en overhandigde hem een rol, de Mokuroku Heiho Shinsho, met de woorden: "Choisai.......... jij zult de leermeester worden van alle grote zwaardvechters onder de zon". Na die woorden sprong de jonge man uit de boom en verdween. Toen Ienao wakker werd hield hij een boekrol tegen de borst geklemd. Die bevatte de door de goden geschonken martiale technieken. De naam Tenshinshō-den (directe en authentieke overdracht van de goden) Katori Shintō-ryū verwijst naar de goddelijke overdracht van de technieken en de doctrine van onze school. Choisai sensei stierf in 1488, op 102-jarige leeftijd.

De Tenshinshō-den Katori Shintō ryu verkreeg in 1960, als eerste krijgskunst in Japan, de status van Onaantastbaar Cultureel Erfgoed van de Prefectuur Chiba